Čerpání dotací z Operačního programu Rybářství na období 2014 – 2020

Čerpání dotací z Operačního programu Rybářství na období 2014 – 2020

V měsíci září tohoto roku Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlášení výzvy na opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury.

Plánovaná výzva nabízí rybářským spolkům, FO či PO, mikro podnikům, malým a středním podnikům získat dotaci ve výši 50 % na tyto aktivity:

  • pořízení zařízení (motorové pily, křovinořezy, sekačky, na trávu, lodě, malotraktory, sací bagr a další);
  • nákup stavby/budovy/pozemku;
  • pořízení zařízení k vlastní produkci ryb (čerpadla, rybářské sítě, kádě, váhy na ryby a další);
  • výdaje na čištění vypouštěných technologických vod na úroveň požadovanou pro povrchovou vodu, výstavba elektrické přípojky k rybníku;
  • výdaje spojené s modernizací či pořízením a instalací hlásných a měřících zařízení, které jsou určeny ke sledování technického stavu hráze, objektů předmětného díla, nádržního prostoru, bezprostředního okolí nádrže;
  • výdaje spojené s modernizací či pořízením a instalací hlásných a měřících zařízení, které jsou určeny k měření průtoků a výše hladin na předmětném díle nebo v jeho bezprostředním okolí;
  • výstavba skladů rybářského nářadí, skladů rybářské techniky;v
  • výstavba, odbahnění, rozšíření a modernizace rybníků menších než 2 ha katastrální plochy;
  • a mnoho dalších.

Chcete získat více informací či pomoc se zprostředkováním dotace? Napište nám, rádi Vám pomůžeme.

Zavřít menu