Program INOVACE

Program INOVACE

V srpnu tohoto roku dojde k vyhlášení III. výzvy programu INOVACE. Výzva je zaměřena na pořízení technologií, software a dat, stavební práce, certifikace produktů, práva k užívání duševního vlastnictví aj. Podpora je poskytována malým podnikům ve výši 45 % způsobilých výdajů, středním podnikům 35 % způsobilých výdajů a velkým podnikům 25 % způsobilých výdajů. Začátek příjmu žádostí je plánován přibližně na září 2016. Výše dotace až do výše 200 mil. Kč.

Chcete získat více informací či pomoc se zprostředkováním dotace? Napište nám, rádi Vám pomůžeme.

Zavřít menu