Ing. Petra Halaštová

jednatel společnosti

Vystudovala VŠB-TU, magisterské studium obor Eurospráva ukončeno v roce 2008. Jednatelka společnosti, která podniká v oblasti obchodů a služeb od roku 2001. Od roku 2008 poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti dotačních titulů Evropské unie – zpracovávání žádostí o dotace, studie proveditelnosti, marketingové, finanční, ekonomické a CBA analýzy zejména u velkých investičních projektů

Ing. Romana Haasová

projektová manažerka

Odborné znalosti získala na VŠB-TU v Ostravě, Ekonomické fakultě, oboru Eurospráva. Projektový manažer s rozsáhlými zkušenostmi v teorii a praxi projektového řízení se zaměřením na přípravu, realizaci a monitoring investičních a neinvestičních projektů, spolufinancovaných z fondů EU, především OPLZZ, OPZ, OPPI, OPPIK.

Externí spolupracovníci

Petr Malík

jednatel ve společnosti Účto a daně, s.r.o

V současnosti jednatel společnosti Účto a daně, s.r.o., který má více než desetiletou praxi v oblasti vedení účetnictví, personalistiky a mezd a daňových služeb.
Více na http://www.uctoadane.com/

Petr Hnízda

výkon zadavatelských činností

Specialista v oblasti výběrových řízení a veřejných zakázek. Realizace zadavatelské činnosti v oblasti zakázek zadávaných dle zákona o veřejných zakázkách a specifických metodik dotačních programů. Během své dlouholeté praxe v oblasti zadávacích řízení zpracovávala veřejné zakázky na strategické investiční projekty (investice do strojů, technologií, objektů) jak pro veřejný, tak soukromý sektor.
Více na http://www.recte.cz/

Ing. Jan Kučera MSc.

nezávislý konzultant

Vystudoval VŠB-TU Ostrava, obor Eurospráva a následně odpromoval na Nottingham Trent University v oblasti managementu a strategického řízení. Absolvoval několik pracovních pobytů a stáží ve Velké Británii (Glasgow), Irsku (Dublin) a Belgii (Brusel). Byl zapojen od přípravy a realizace několika regionálně významných a mezinárodních projektů, zpracovatelem mnoha strategií a koncepcí.
Více na http://www.kucera-jan.cz/

Ing. Marek Pavlica

analytik, investiční konzultant a finanční expert

Vystudoval VŠB-TU Ostrava, obor Hospodářská politika a správa a poté pokračoval ve studiu na ekonomické Akademii Plechanova (Moskva, Ruská federace) studiem Ph.D. programu v oboru Světová ekonomika. Absolvoval studijní stáž v Ruské federaci na MGIMO Moskva (studium mezinárodních ekonomických vztahů se zaměřením na měnovou politiku a diplomacii). Pracovní zkušenosti získal z různých manažérských pozic v USA, Francii, ČR a momentálně v Ruské federaci.

Eva Blažková

komplexní inženýrská činnost

Zabývá se již řadu let komplexní inženýrskou činností, do které spadají veškeré výkony a potřeby platné legislativy ve výstavbě, doplněné o potřebné kroky při zastupování objednatele při realizaci vlastní stavby.

Ing. Josef Šmerda

odborný znalec a odhadce v oboru nemovitostí

Odborné znalosti a zkušenosti v oblasti odhadu nemovitostí a znaleckých posudků.

Ing. Leoš Zádrapa

projekční činnost

Dlouhodobá spolupráce v oblasti projekční činnosti. Již řadu let se zabývá projektováním bytových, občanských a průmyslových staveb, jejích rekonstrukcí, inženýringem a dalšími činnostmi souvisejícími s projektováním staveb.
Více na http://lzprojekt.cz/

Zavřít menu